Adresas: 
Birutės g. 4, Vilnius
Tel.: 5-275 1665


Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

„Birutės“ darželis yra savaitinė, bendro tipo ugdymo įstaiga, kurioje yra 3 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės. Vaikų amžius nuo 3 iki 5 metų. Pageidaujant tėvams, vaikai priimami ir nuo 2,5 metų.

Ikimokyklinio ugdymo grupės ugdomąją veiklą vykdo pagal Birutės darželio Ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.40-697. Priešmokyklinio ugdymo grupė ugdomąją veiklą vykdo pagal Bendrtąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147.

Įstaigoje ugdymo(si) turinio įgyvendinimui sukurta ir pritaikyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius ir galimybes atitinkanti, į ugdymo tikslus orientuota, saugi aplinka: grupių erdvės, žaidimų, sporto aikštelės. Grupėse aplinka jauki, žaisminga, estetiška ir kūrybiška, funkcionali, skatinanti vaikų aktyvumą, norą veikti, ugdytis.

Tradicinės šventės švenčiamos darželyje: „Lik sveika, Vasarėle“, „Dėdė Rudenėlis atkeliavo“, Advento vakaronė, žibintų šventė, Užgavėnių linksmybės, Pelenų„Žiemužė atkeliavo“, Užgavėnių linksmybės, Pelenų diena, „Lietuva – Tėvynė mano“, „Margučiai riedėjo, Velykos atėjo“, „Tai raibumai paukštelių“, Žemės diena, „Graži mūsų šeimynėlė“, „Lik sveikas, darželi“. Darželis aktyviai dalyvauja skelbiamuose respublikiniuose ir miesto renginiuose, projektuose, bendradarbiauja su kitomis ugdymo įstaigomis: organizuoja bendrus renginius vaikams, dalinasi savo patirtimi ir pan.